Kwalifikowany materiał siewny oraz jego wpływ na jakość uprawy

Materiał siewny to części roślin służące do rozmnażania. W wielu krajach, w tym w Polsce oraz wszystkich państwach Unii Europejskiej, stosowana jest kategoryzacja materiału siewnego. Rolnik powinien korzystać wyłącznie z kwalifikowanych materiałów odznaczających się wyższą jakością. W ten sposób może zadbać o wyższą jakość oraz rozmiar swoich plonów. Sprawdźmy, jak dzieli się materiał siewny oraz jak wpływa na uprawę.

Jakie warunki musi spełniać kwalifikowany materiał siewny?

Przede wszystkim powinien pochodzić z wiadomej odmiany przestrzegającej wszystkich regulacji ujętych odpowiednimi ustawami oraz rozporządzeniami. Taki materiał siewny jest selekcjonowany i wolny od nasion chwastów. Jednocześnie, pochodzi z upraw poddawanych zabiegom eliminowania grzybów, pasożytów oraz insektów. Dobry materiał siewny odznacza się wysoką zdolnością oraz energią kiełkowania, posiada odpowiednią masę, barwę oraz zapach zgodnie z klasyfikacją gatunku. Na materiał siewny wpływają także warunku atmosferyczne w trakcie uprawy oraz zbiorów, a także warunki przechowywania.

Rozróżniamy następujące kategorię oraz stopnie kwalifikacji. Najwyżej stoi kategoria elitarna, która dzieli się na stopnie: przedbazowy PB III oraz PB II, a także bazowy (B). Niżej znajduje się kategoria materiału kwalifikowanego, który dzieli się na stopnie: pierwszego rozmnożenia (C1), drugiego rozmnożenia (C2) oraz trzeciego rozmnożenia (C3). Najniżej notowana jest kategoria handlowa (H). Im wyższa kategoria i stopień, tym więcej potencjalnych korzyści dla przyszłych upraw.

Dlaczego warto wybrać materiał kwalifikowany?

Przeprowadzono wiele badań, które potwierdzają wyższość kwalifikowanego materiału siewnego z pewnej uprawy w stosunku do materiałów nie podlegających regulacjom. Skorzystanie z wysokiej jakości materiału siewnego wpływa na większą zdrowotność upraw, a także ogranicza ryzyko wystąpienia chorób oraz szkodników. Większa stabilność plonowania znacznie ogranicza koszy z tytułu zabiegów ochrony roślin, a także ułatwia sprzedaż po oczekiwanej cenie, ze względu na standardy dostosowane do oczekiwań klientów.

Materiał siewny pochodzący z wiadomej oprawy jest bardziej odporny na stresy związane z typowymi chorobami oraz szkodnikami. Często jest również lepiej dostosowany do gleby o określonych parametrach mineralizacji. Rolnik może zatem pozyskać materiał siewny dedykowany do konkretnych właściwości gleby, na której planuje rozpocząć uprawę.

W jaki sposób możemy pozyskać materiał siewny wysokiej jakości?

Uprawa sprzedająca kwalifikowany materiał siewny może potwierdzić wysoką jakość produktu poprzez specjalną etykietę urzędową, na której znajdują się informacje na temat kategorii oraz stopnia kwalifikacji materiału. W związku z tym, rolnik ma stuprocentową pewność, że zakupiony materiał siewny pozwoli znacznie zwiększyć jakość uprawy. Cena kwalifikowanych materiałów jest oczywiście znacząco wyższa od materiału z niepewnej odmiany nieposiadającej żadnych zaświadczeń.

Wyniki badań wskazują jednak, że warto zainwestować w droższy i jakościowy materiał siewny. Szczególnie w przypadku upraw na dużej powierzchni. Wzrost plonowania zbóż może być wyższy o kilka, a nawet kilkadziesiąt procent. Rolnik oszczędza na kosztach nawożenia oraz zabiegach ochrony roślin. Może także liczyć na atrakcyjniejszą cenę skupu. Reasumując, inwestycja w dobry, kwalifikowany materiał siewny bardzo często zwraca się z dużą nawiązką.