Izolacja pozioma oraz pionowa – co warto o nich widzieć?

Zadaniem izolacji poziomej jest ochrona przed podciąganiem wody gruntowej w górę budynku. Jeżeli chodzi o pionową izolację, tak odpowiedzialna jest za zapobieganie zawilgoceniom ścian fundamentowych oraz piwnic. Wychodzi zatem, że pozioma izolacja to elementarna forma ochrony podłogi budynku, przed dostępem wilgoci z gruntu do środka naszego domu. Poziomą izolację, uzupełnia ta pionowa.

Pionowa i pozioma izolacja…

Woda jest wyjątkowo groźna nie tylko dla wykończeniowych materiałów, czyli dla tapet, wykładzin, czy też powłok malarskich. Stanowi ona zagrożenie również dla konstrukcyjnych materiałów, ale też jest często przyczyną chemicznej oraz biologicznej korozji. Zniszczenia, jakie może spowodować nieodpowiednia izolacja pozioma lub pionowa murów fundamentowych, może również dotyczyć stref cokołowych budynku oraz kondygnacje, które obecne są ponad poziomem terenu. Zwykle nie ma jednej przyczyny powstawania uszkodzeń, gdyż są one bardziej złożone i często wynikają też z projektowych błędów, złego wykonania, ale też nieprawidłowego doboru materiałów. Naprawa izolacji pionowej, a także tej poziomej to nie lada problem. Ciężko ją przeprowadzić, a dodatkowo koszty mogą mocno przekraczać nakłady rozwiązania na etapie, kiedy jeszcze wykonywane są fundamenty.

Izolacja pozioma ścian

Dzięki izolacji poziomej ścian, nie dochodzi do kapilarnego podciągania wody przez mury. Warto wiedzieć, że najczęściej wykonywane są dwie poziome izolacje – pierwsza na wierzchu fundamentowych ław, a druga zaraz pod stropem piwnic.

Jeśli stropy piwnic, lub podłogi w niepodpiwniczonym budynku są zbyt nisko usytuowane, w ścianach zewnętrznych musi być wykonania dodatkowa izolacja pozioma. Powinna się ona znaleźć nie mniej niżeli 30 centymetrów nad poziomem terenu. Będzie to 50 centymetrów, jeśli teren wokół budynku ma wyjątkowo twardą nawierzchnię, a strefa rozprysków deszczu, będzie mogła sięgać nieco wyżej. Izolacja pozioma, powinna być łączona z sąsiednimi izolacjami, a tyczy się to szczególnie tych izolacji, które układa się na ławach fundamentowych. Musi być ona bardzo dokładnie połączona z pionową izolacją ścian zewnętrznych, a także z izolacją poziomą podłogi piwnicy.

Izolacja pionowa ścian

Pionowa izolacja jest ochroną ścian zewnętrznych, przed bocznym napływem wilgoci. Jej zasięg obejmuje od fundamentowych stóp, aż do strefy deszczowych rozprysków wody. Co ważne, musi być ona połączona z izolacjami poziomymi, ale też dostosowana do rodzaju zagrożenia wodą. Co więcej, na konkretnych wysokościach, pionowa izolacja może posiadać różną postać. Zanim zasypane zostaną wykopy, izolację należy zabezpieczyć specjalną warstwą ochronną, a będą nią chociażby styropianowe płyty, ale również folia kubełkowa.

Z jakimi rodzajami zagrożenia wodą możemy się spotkać?

Bardzo istotna jest trafna ocena warunków gruntowo-wodnych, a także ukształtowania terenu wokół budynku. Na podstawie tego, możliwy jest racjonalny wybór pionowej i poziomej izolacji. Co również warto wiedzieć, oddziaływanie wody na elementy budynku, które są zagłębione w gruncie może wyglądać zupełnie inaczej na początku, a odmiennie po pewnym czasie. Okazuje się, że rokrocznie momentem krytycznym jest czas, kiedy kończy się zima. Wówczas, należy liczyć się z tym, że napływ wody będzie szczególnie wysoki.

Musimy być świadomi faktu, że niebezpieczeństwo mogą stanowić nawet bardzo intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ale też wszelkiego typu awarie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jeśli istniejące zagrożenia nie będą prawidłowo rozpoznanie, a także przy zastosowaniu nieodpowiednich izolacyjnych materiałów, istnieje bardzo wysokie ryzyko tego, że na murach fundamentowych i piwnic pojawią się zawilgocenia, a to są ich najczęstsze przyczyny. To, co jest najważniejsze, to precyzyjne ustalenie zarówno rodzaju gruntu, jak i poziomu wody gruntowej.