Izolacja, czyli profesjonalne zabezpieczenie budynku

Izolacja to istotna czynność w współczesnym budownictwie.

Izolacja jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi. Możemy rozróżnić następujące izolacje: elektryczne(zapobiegają przepływowi ładunków elektrycznych); wodochronne (inaczej zwane hydroizolacjami) (chronią przed działaniem wody, wilgoci oraz pary wodnej). Poza tym termiczne (inaczej mówiąc termoizolacyjne) (chronią przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem); wiatrochronne (zwane również wiatroizolacyjnymi) (chronią przed ucieczką ciepła spowodowanym przewiewem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, wywiewaniem cząstek ociepliny lub też osiadaniem w niej kurzu).

Na uwagę zasługują także izolacje akustyczne(obniżają natężenie dźwięków o określonej częstotliwości i tłumią dźwięki niepożądane); przeciwdrganiowe (ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.); chemoodporne(które zabezpieczają elementy przed agresją środowiska. Są to różnego rodzaju powłoki antykorozyjne metali i niemetali). Możemy wyróżnić następujące środowiska agresywne: gazowe (gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska); ciekłe(działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.); oraz stałe(materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.) Pozwolę bliżej przyjrzeć się właśnie izolacji elektrycznej.

Przewody elektryczne, z którymi zazwyczaj spotykamy się bezpośrednio na co dzień, z racji zachowania bezpieczeństwa i w celu przedłużenia czasu działania zostały powleczone odpowiednią izolacją. Przewód elektryczny składa się z tak zwanego materiału przewodzącego, jakim to najczęściej jest miedź bądź też aluminium. Przewód ten może być izolowany lub też nie. Przewody nie izolowane to najczęściej te, które występują w liniach napowietrznych – bowiem rolę izolatora pełni w tym przypadku powietrze.

Zazwyczaj jednak kable elektryczne pokryte są warstwą izolacji, która pełni następujące funkcje ochronne: ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym; ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi; ochrona przed wilgocią, ochrona przed szkodliwym działaniem różnych substancji. Izolacja spełnia jeszcze jedną niezwykle ważną rolę – właśnie dzięki temu, że do jej użycia mogą zostać zastosowane zabarwione materiały, kolor oraz oznaczenia na izolacji informują o tym, z jakim przewodem mamy akurat do czynienia. Bardzo ważne jest to na przykład w przypadku wymiany gniazdka wtykowego – poszczególne przewody (fazowy, neutralny i uziemienia ochronnego) są umieszczone w izolacji w kolorach: przewód fazowy – występuje w kolorach czerwonym, czarnym lub brązowym; przewód neutralny – zwykle niebieski; przewód uziemienia ochronnego – zwykle jest dwukolorowy, żółto-niebieski.

Poza kolorami, na izolowanych przewodach elektrycznych możemy też spotykać również symbole, które składają się z kombinacji liter oraz cyfr. Uwzględniony został tutaj materiał przewodzący – miedź (D), aluminium (A), stal (F) oraz przeznaczenie – mieszkaniowe (M), warsztatowe (W), sterownicze (St), a także typ przewodu, przykładowo wielodrutowa linka ocynowana to Lc, a jednodrutowa miedziana to Dc.

Możemy również spotykać się z oznaczeniami bardziej szczegółowymi – przewód płaski ma symbol p, przewód do przyklejania to pp, a wtynkowy – t. Tak naprawdę, każdy typ izolacji ma swoje własne oznaczenie: guma zwykła G, guma silikonowa Gs, tworzywo bezhalogenowe N lub H, polietylen sieciowany XS, tworzywo fluoroorganiczne Zb, powłoka poliwinitowa Y oraz powłoka poliwinitowa ciepłoodporna Yc.