Dachy retencyjne – najpopularniejsze rodzaje oraz konstrukcyjne wymagania

Retencyjne dachy to coś w rodzaju retencyjnych zbiorników wody, umieszczanych zwykle na stropach, dachach oraz tarasach. Spotkamy się też z nazwą – błękitne dachy. Ich funkcjonalność nie zamyka się jednak tylko na gospodarkę wodną, ponieważ w związku z parowaniem, służą również schładzaniu budynku, pełniąc rolę swojego rodzaju klimatyzatora, czyli solara pasywnego.

Jako, że dachy retencyjne gromadzą wodę opadową, odciążona zostaje kanalizacyjna sieć, a także jesteśmy chronieni przed podtopieniami i powodzą. Kluczem jest uzyskanie ujemnego bilansu wody, między opadami a parowaniem. Chodzi bowiem o to, aby odparowywać więcej wody, niżeli dostarczać. Możliwością okaże się również nagromadzanie nadmiaru wody, która spływa z uszczelnionych powierzchni na tarasach, stropach i dachach. Zgromadzona woda, przyda się m.in. do spłukiwania w toalecie, albo też do podlewania roślin. Zastosowań jest mnóstwo, stąd istotna jest nie tylko jej ilość, ale także jakość i chemiczny skład. W związku z tym, można zauważyć to, jak ważna jest retencja. Takie dachu buduje się na wiele sposobów.

Zielony dach z drenażem magazynującym

Zielone dachy dają przede wszystkim szansę, na naturalne gromadzenie wody, a ta może przydać się roślinom. Woda ta, zbiera się najczęściej w warstwach substratu dachowego. Możliwa ilość wody do zgromadzenia, jest szczególnie zależna od tego, jak prezentuje się grubość warstw glebowych na dachu. Dachy zielone są wykonywane z zastosowanie warstw drenażowych, które odpowiadają za gromadzenie wody. Będą to elementy z tworzyw sztucznych, fole tłoczone, a także drenaż mineralnych kruszyw.

Dach bagienny

Są to dachy, które stają się środowiskiem dla roślin łąkowych oraz bagiennych, posiadających wysoką zdolność do transpiracji. Odpowiadają za regulację klimatu w budynku, a mogą również stać się naturalnym klimatyzatorem dachu. Działanie dachów bagiennych zbliżone jest do tych retencyjnych, stąd te także odciążają sieci kanalizacyjne, gromadzą wodę, a także chronią przed podtopieniami i powodziami. Ich budowa zakłada użycie substratów, a to sprawia, że ich możliwości są jeszcze większe. Opcją staje się np. budowa trzcinowej oczyszczalni ścieków na dachu. Tego typu rozwiązania, znane są szczególnie w krajach zachodnich.

Dachy z roślinnością pływającą

Dachy tego typu, charakteryzuje szczególnie niska waga. Ich zaletą jest duża odporność na zmienny poziom lustra wody, a to bardzo pomocne podczas projektowania zbiorników retencyjnych. Wspomnianą roślinność, można umieścić na dachu w postaci specjalnie przygotowanych mat zazielenionych.

Dach multifunkcjonalny

Połączenie retencyjnego dachu z zielonym, daje nam dach multifunkcjonalny. Woda wypływająca i spływająca z zielonego dachy, będzie gromadzić się na retencyjnym, a zwykle jest to dach bagienny. Opcja ta, staje się możliwością w wypadku wszystkich zielonych dachach intensywnych oraz ekstensywnych. Ma to też swoje zalety ekologiczne, gdyż tworzą się naturalne poidła dla ptaków oraz innych zwierząt.

Wymagania konstrukcyjne

Nic dziwnego, że gromadzenie się wody na dachu jawi się jako nieco ryzykowne, ale i dość nieprzemyślane działanie. Co więcej, zastosowanie dachów retencyjnych w Polsce to wyjątkowa rzadkość, a popularne jest to m.in. w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Technologia dachów retencyjnych nie może rozwijać się zbyt prężnie, a to szczególnie z uwagi na niewielkie doświadczenie wykonawczych i projektowych firm. Dochodzą do tego również wysokie koszty, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Na europejskim rynku pojawia się jednak coraz więcej producentów i dostawców materiałów, które pozwalają na ich wykonywanie. Każdy dach retencyjny z pewnością spełni swą funkcję, jeżeli będzie prawidłowo zaprojektowany, ale i wykonany. Nie zawsze będzie to dobre rozwiązanie, gdyż wiele zależy od indywidualnych predyspozycji budynku oraz okolicy, dlatego należy uprzednio przeanalizować wszelkie korzyści i minusy. Znajomość tego, jakie mamy możliwości, z pewnością sprawi, że wybór okaże się nieco łatwiejszy.